Centerchef Poul AnthonsenTlf. 20 47 25 62

Email: YS32@kk.dk

Centerchef for Center for selvejende dagtilbud LAVUK STJERNEN Poul Anthonsen

Center for selvejende dagtilbud LAVUK STJERNEN

Lavuk Stjernen

Vi består af fire selvejende samværs- og aktivitetstilbud for voksne mennesker med varige funktionsnedsættelser, og er drevet ved lov om Social Service § 104.

Vores fire tilbud er opbygget og tilpasset efter forskellige målgrupper, behov og viden.

Læs mere

Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen

Henvendelse til Camilla på mail: lavukstjernensvenner@gmail.com eller tlf. 25 54 34 35

Du kan støtte foreningen ved at give en hånd til et arrangement, ved at donere et beløb og selvfølgelig ved at tegne et medlemsskab.

Læs mere om Venskabsforeningen

  • Vores service

    Lavuk Stjernen er fire selvejende dagtilbud til voksne med varige funktionsnedsættelser. Vores fire tilbud er opbygget og tilpasset efter forskellige målgrupper, behov og viden. At vi som center er selvejende betyder at vi kan tilpasse vores tilbud meget specifikt til de enkelte brugergrupper, at hvert tilbud har sin egen lokale bestyrelse, brugerråd og ledelse. Alt dette gør at vi kan tilbyde en service der er en sammensmeltning af fælles værdisæt og lokale drivkrafter.