Dagtilbuddet Lærkevej, 1. sal

Omsorg og rummelighed

I sommeren 2017 udvidede Dagtilbuddet Lærkevej med et tilbud, der henvender sig til unge og voksne, der har behov for støtte i hverdagen – det kan for eksempel (ikke nødvendigvis) skyldes diagnoser inden for autismespektret. Brugerne har behov for struktur og forudsigelighed for at kunne trives og udfolde potentialer.

Nogle har brug for, at sociale aktiviteter foregår i mindre grupper, andres behov er en mere eller mindre skærmet enhed. De fysiske rammer på Lærkevejs 1. sal giver mulighed for både skærmede enheder og mere åbne funktionsopdelte rum. Her god mulighed for indflydelse også på de fysiske rammer eftersom vi indretter os, og løbende justerer, i dialog med brugernes interesser og behov.

På Lærkevej tager vi altid udgangspunkt i individuelle behov, kompetencer, interesser og udfordringer og tilrettelægger en hverdag og en ugeplan, der passer den enkelte. Vi tilbyder daglige ture ud af huset.

Vores mål er at alle skal leve et så rigt liv som muligt – og et rigt liv er bestemt ikke “one size fits all”. Vi ønsker at støtte den enkelte i at være præcis det menneske, de er – vi har en anerkendende tilgang til brugernes måde at være i og opleve verden på, og vi ved, at det som giver mening for mig ikke nødvendigvis har værdi for dig.

Vi er ambitiøse og vil gerne udfordre, da vi tror på, at læring er en livslang proces. Vi har i Lavuk Stjernen erfaring for, at man ofte præsterer over forventning, når man mødes af den rette pædagogik. Samtidig er vi opmærksomme på, at for høje målsætninger og krav skaber stress, og at målsætninger kan justeres både den ene og den anden vej.
 


Godt at vide

Daglig åbningstid for brugerne fra 8 – 15
Vi sørger for organisering af kørsel
Frokost: medbring madpakke - med mindre andet er aftalt

Lukkedage i 2022:
27/5 (dagen efter Kristi Himmelfart)
Ferielukket: uge 29 og mellem jul og nytår

Til sagsbehandlere: Takst pr dag findes på tilbudsportalen
Daglig leder: Bo Nielsen
Ti borgere er tilknyttet tilbuddet.

Dagtilbuddet Lærkevej, Lærkevej 3 1. sal 2400 København NV, tlf. 4099 4806

Klik her for at sende os en email