Dagtilbuddet Lærkevej, stuen

 

Omsorg og rummelighed

Dagtilbuddet Lærkevej er et aktivitets- og samværstilbud for borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i alderen fra 20 til 67 år. Brugerne har behov for hjælp og verbal støtte i de fleste af dagligdagens gøremål. De har ligeledes behov for en høj grad af struktur, forudsigelighed og samvær i mindre grupper.

Størsteparten af brugerne har begrænset eller intet verbalt sprog. En del af brugerne kommunikerer non-verbalt med forskellige ”sproglige dialekter”. Derfor har personkontinuitet, kendskab til brugernes udtryksformer og erfaring i at aflæse, tolke og forstå deres signaler afgørende betydning for at sikre en tryg og værdig dagligdag, hvor den enkeltes behov tilgodeses.

Vi bor i rummelige lokaler på Lærkevej og har blandt andet sanserum, kreativt værksted og et stort hyggeligt gårdareal med gynge, sandkasse og blomsterkasser.
Dagtilbuddets bestyrelse består af pårørende samt repræsentation fra Dansk Handicap Forbund.

 


Godt at vide

Daglig åbningstid for brugerne fra 8 – 15
Vi sørger for organisering af kørsel
Påregn egenbetaling for holdudgifter

Lukkedage i 2022:
27/5 (dagen efter Kristi Himmelfart)
Ferielukket: uge 29 og mellem jul og nytår

Til sagsbehandlere: Takst pr dag findes på tilbudsportalen
Lærkevej er normeret til 22 pladser

Telefontid: 8.15-9.45 og 14.30-15.30

Dagtilbuddet Lærkevej, Lærkevej 3 st. 2400 København NV, tlf. 7022 7488

Klik her for at sende os en email