Dagtilbuddet Lærkevej, stuen

 

Omsorg og rummelighed

Dagtilbuddet Lærkevej er et aktivitets- og samværstilbud for borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i alderen fra 20 til 67 år. Brugerne har behov for hjælp og verbal støtte i de fleste af dagligdagens gøremål. De har ligeledes behov for en høj grad af struktur, forudsigelighed og samvær i mindre grupper.

Størsteparten af brugerne har begrænset eller intet verbalt sprog. En del af brugerne kommunikerer non-verbalt med forskellige ”sproglige dialekter”. Derfor har personkontinuitet, kendskab til brugernes udtryksformer og erfaring i at aflæse, tolke og forstå deres signaler afgørende betydning for at sikre en tryg og værdig dagligdag, hvor den enkeltes behov tilgodeses.

Lærkevejs ugeplan

På Lærkevej arbejder vi med en fast ugeplan. Alle medlemmer er tilmeldt et formiddagshold og et eftermiddagshold. Medarbejderne vurderer løbende hvilke hold, der er behov for. Det er IOF lærere, der har ansvar for undervisningen på alle hold, og det faste personale støtter op. Holdplanen og indholdet på de enkelte hold justeres hvert kvartal – holdene evalueres midtvejs. Brugerne betaler et månedligt engangsbeløb på 850 kr., som dækker undervisning, materialer og indgang, kaffe og deslige på ture.

Formiddag

Musikpædagogik – læs mere om holdet her
Kreativt værksted – læs mere om holdet her
Tur – læs mere om holdet her

Eftermiddag

Kreativt værksted – læs mere om holdet her
Kropsbevidsthed – læs mere om holdet her
Kaffe/hygge 

Formiddag

Dans, bevægelse & afspænding – læs mere om holdet her
Træværksted – læs mere om holdet her
Tur – læs mere om holdet her

Eftermiddag

Medie – læs mere om holdet her
Lounge – læs mere om holdet her
Træværksted – læs mere om holdet her

Hele dagen

Natur og kultur- læs mere om holdet her

Formiddag

Dans, bevægelsesstræning & leg – læs mere om holdet her
Mad – læs mere om holdet her
Sansehold – læs mere om holdet her

Eftermiddag

Medie –læs mere om holdet her
Sansehold, bevægelse & afspænding – holdbeskrivelse mangler
Kreativt værksted – læs mere om holdet her

Formiddag

Musik – Læs mere om holdet her
Medie – læs mere om holdet her
Kreativt værksted – læs mere om holdet her
Tur – læs mere om holdet her

Eftermiddag

Sansehold – læs mere om holdet her
Opgavehold – læs mere om holdet her
Kreativt værksted – læs mere om holdet her

Formiddag

Mad – læs mere om holdet her
Ridning – læs mere om holdet her
Bevægelse – læs mere om holdet her
Musik

Eftermiddag

Opgavehold – Læs mere om holdet her
Finmotorisk træning – læs mere om holdet her
Sansning & afspænding – læs mere om holdet her
Lounge – læs mere om holdet her

Vi bor i rummelige lokaler på Lærkevej og har blandt andet sanserum, kreativt værksted og et stort hyggeligt gårdareal med gynge, sandkasse og blomsterkasser.

Dagtilbuddet er en del af det oprindelige Lavuk og har dermed rødder i Dansk Handicap Forbund. Dagtilbuddets bestyrelse består af pårørende samt repræsentation fra Dansk Handicap Forbund.

 


Godt at vide

Daglig åbningstid for brugerne fra 8 – 15
Vi sørger for organisering af kørsel
Påregn egenbetaling for holdudgifter

Lukkedage i 2020:
24-25/2, 24/3, 28/4 (pædagogiske dage), 1/5, 22/5 (dagen efter Kristi Himmelfart), 18/9 (pædagogisk dag)
Ferielukket: uge 29 og mellem jul og nytår

Til sagsbehandlere: Takst pr dag findes på tilbudsportalen
Lærkevej er normeret til 22 pladser

Telefontid: 8.15-9.45 og 14.30-15.30

Dagtilbuddet Lærkevej, Lærkevej 3 st. 2400 København NV, tlf. 7022 7488

Klik her for at sende os en email