Dagtilbuddet Søndre Fasanvej

 

Respekt, rummelighed og medindflydelse

Stemningen på Søndre Fasanvej er gerne til hyggeligt samvær og humor. Den gode stemning og rummeligheden opstår ikke mindst omkring dagens måltider og i plejen. Alle har dage, hvor de er mere eller mindre socialt orienterede, og det er hensigten at skabe rum til at være med på forskellige måder afhængigt af lyst og formåen.

På Søndre Fasanvej ønsker vi at opstille nogle indholdsrige, behagelige, forudsigelige, trygge og alligevel udfordrende rammer omkring vores medlemmer. Hos os får de muligheden for at udvikle eller vedligeholde færdigheder, samt et stort udbytte af det sociale samvær både indbyrdes og med medarbejderne. Medlemmernes indflydelse og selvbestemmelse søges realiseret i diverse udvalg og råd – blandt andet medlemsråd, festudvalg og turudvalg. Aktiviteterne tilrettelægges efter medlemmernes lyst og interesse i samspil med medarbejdernes kompetencer. En opdateret oversigt over hold kan findes nedenfor:

Søndre Fasanvej ugeplan

Bevægelse- og afspændinghold – læs mere om holdet her
Madhold – læs mere om holdet her
Moderne musik – læs mere om holdet her

Der er medlemsmøde en gang om måneden

vil du være frivillig på et af vores hold, er vi glade for selskab. Kontakt vores koordinator Camilla på 2554 3435 eller mail: lavukstjernensvenner@gmail.com

Musikhold – læs mere om holdet her her
Opgavehold – læs mere om holdet her
Sansehold – læs mere om holdet her
Læsehold – læs mere om holdet her


– vil du være frivillig på et af vores hold, er vi glade for selskab. Kontakt frivilligkoordinator Camilla på 2554 3435 eller mail: lav

Madhold – læs mere om holdet her
Malehold – læs mere om holdet her
Mediehold – læs mere om holdet her– vil du være frivillig på et af vores hold, er vi glade for selskab. Kontakt frivilligkoordinator Camilla på 2554 3435 eller mail: camp@lavuk.dk

Musikhold – læs mere om holdet her
Ipad-hold – læs mere om holdet her
Velværehold – læs mere om holdet her


– vil du være frivillig på et af vores hold, er vi glade for selskab. Kontakt frivilligkoordinator Camilla på 2554 3435 eller mail: camp@lavuk.dk

Facebook hold – læs mere om holdet her
Sansesløjd – læs mere om holdet her
Friluftsliv – læs mere om holdet her


– vil du være frivillig på et af vores hold, er vi glade for selskab. Kontakt frivilligkoordinator Camilla på 2554 3435 eller mail: camp@lavuk.dk

"De bærende principper for os er grundfæstet i det demokratiske grundlag, værdigrundlaget og det etiske kodex."

Lavuk Stjernen

Husets åbne areal er funktionsopdelt i mindre områder med spisestue, dagligstue, motionsrum, IT-café,spillebule og værksted. De øvrige rum gør det muligt at trække sig tilbage, holde en pause eller fordybe sig i en aktivitet. Mange medlemmer har behov for denne mulighed, for at finde ro i løbet af dagen. På pladsen udenfor spiller vi udendørsspil eller cykler en tur. De omkringliggende grønne områder benytter vi som lysten, tiden og vejret byder det.

Brugerne har forskellige kommunikationsformer, hvorfor det er vigtigt at vi kender og forstår den enkeltes måde at kommunikere på. Det er derfor væsentligt, at kommunikationsformerne er forståelige, aflæselige og kan tolkes korrekt, så vi mindsker frustration, og fremmer brugernes oplevelse af at blive forstået.

Download vores velkomstfolder HER

 


Godt at vide

Daglig åbningstid for brugerne fra 9:15 – 14:30. For hjemmeboende evt. mødetid fra kl. 8.00
Vi sørger for organisering af kørsel ved behov
Du kan købe sodavand og kaffe
Påregn egenbetaling for visse hold

Lukkedage i 2021:
1/5,14/5 (dagen efter Kristi Himmelfart)
Ferielukket: uge 29 og mellem jul og nytår

Til sagsbehandlere: Takst pr dag findes på tilbudsportalen
Dagtilbuddet Søndre Fasanvej er normeret til 30 pladser, pt. fordelt på 41 medlemmer

Dagtilbuddet Søndre Fasanvej, Søndre Fasanvej 92. 2500 Valby, tlf. 36308912/20786268, fax 36308930

Klik her for at sende os en email