Dans, bevægelsestræning & leg

bevægelse, leg

Første del:
Vi arbejder gruppedynamisk med bevægelse og sansning. Med den taktile sans i fokus startes holdet. Der skabes relationer kropsligt mellem brugerne både som gruppen og én til én. Vi arbejder med grundbevægelser som stræk, bøj, rotation og rytmisk groundende bevægelser. Der bliver danset til skøn musik med bevægelsesglæden som fundamentet. Den proprioceptive sans bliver stimuleret her og forståelse af at bevæge hele kroppen som én.

Anden del:
Her fokuseres individuelt på at vedligeholde og udvikle fysisk kunnen gennem leg og sansning. Dette foregår ved hjælp af en forhindringsbane og andre sanse og trænings redskaber, som gør det sjovt at træne og bevæge kroppen.
Her bliver balancen og den taktile sans stimuleret.

Målsætning

Vække bevægelsesglæden og fysisk træning via leg. Sanseintegration gennem de tre nærsanser: vestibulær sansen, den taktile sans og den proprioceptive sans.

Den proprioceptive sans bliver stimuleret her og forståelse af at bevæge hele kroppen som én.

Onsdag formiddag
underviser: Lisbeth Kokholm Nør