iPad hold

På iPad-holdet tager vi udgangspunkt i deltagernes interesser, og hver enkelt deltager sidder med en iPad. Nogle hører musik, og andre ser små film om ting, der interesserer dem. Sammen afprøver vi relevante apps.

Formålet er hjælpe deltagerne med at bruge iPad'en og udvide kendskabet til de muligheder, som den repræsenterer - både som hjælpemiddel og som middel til underholdning, oplevelser og læring


Torsdag 9.30-11.45
Medarbejder: Kasper