Kælderhold


I kælderen på Borgervænget indtager vi computerrummet og vi synger og spiller. Der er rig mulighed for at dyrke sin interesse selv eller i fællesskab med de andre deltagere på holdet. Vi kaster os over computerspil, film og andre interesseprægede aktiviteter. Vi kan også finde på at forfølge specifikke emner for eksempel har vi haft et forløb om Danmarkshistorien, hvor vi ser filmklip og dokumentarudsendelser fra om Danmark i forskellige historiske perioder.
Samværet omkring aktiviteterne skaber sammenhold, grobund for nye interessebaserede relationer og venskaber. Vi dyrker nærværet og det hyggelige samvær.

Målsætning

Det overordnede mål er at styrke det sociale sammenhold og finde nye relationer i interessefællesskabet.

Ved at tilbyde et spændende og trygt muljø med mulighed for at dyrke sine interesser selv, på tværs og sammen med fællesskabet, kan vi som personale være med til at danne grobund for målet.