Kreativt hold

På kreativt hold har deltagerne mulighed for at fordybe sig i- og udtrykke sig gennem kreative processer, og interagere socialt igennem det at skabe noget i fællesskab. Medarbejderne på holdet har forskellige kreative uddannelser eller kurser, som bringes i spil, når aktiviteterne planlægges. Deltagerne præsenteres for forskellige materialer og teknikker, og udvikler en tryghed igennem arbejdet.

De kreative udfoldelser skal skabe glæde og udvikle de kreative evner hos den enkelte. Vi er stolte over det vi laver og selvtilliden styrkes.” specialcontent=”Vi fokuserer på processen, fordybelsen og den løbende opmuntring og sparring. Endelig opstiller, og beundrer vi det, som vi har lavet. Derved skabes der rum for glæde og stolthed over de færdige værker.