Kreativt væksted

Vi arbejder med forskellige temaer ofte med udgangspunkt i traditioner. Vi gør meget ud af højtiderne, som fastelavn, hvor vi selv laver vores udklædning og holder et brag af en fest . Til sommerfesten laver vi en teater eller cirkus forestilling. Vi fremstiller selv alle vores rekvisitter og kostumer.
Ved juletid laver vi julegaver til familie eller venner.

Sideløbende arbejder vi med pulp (avispapir-masse), som vi selv fremstiller. Pulpen er et rigtig godt materiale at arbejde med, da der er mange delprocesser fra fremstillingen af papirmassen til det færdige produkt, hvilket gør at rigtig mange brugere deltager et sted i processen. Af pulpen laver vi f.eks teaterdukker og relieffer. Teaterdukkerne bruges på vores musikhold, og der skabes på den måde en bro mellem holdene og en sammenhæng i brugernes hverdag.

Der er selvfølgelig også mulighed for at tegne, male eller lave perler når man har lyst til det.

 

METODER OG TILGANGE

Der tages først og fremmest udgangspunkt i den enkelte brugers personlighed, hvilke fysiske og psykiske forcer og begrænsninger besidder brugeren. Her er neuropædagogiske screeninger af brugerne et godt hjælpe redskab. Det er vigtigt at kende brugeren og vide hvad der motiverer vedkommende, således at vi kan tilpasse udfordringerne så de er håndterbare og giver mening for den enkelte.

Dette kan forklares meget simpelt gennem skemaet nedenfor som viser Aaron Antonovskys mestringsteori:

 

Læreprocesser Følelsen af sammenhæng
forudsigelighed begribelighed
belastningsbalance håndterbarhed
delagtighed/deltagelse meningsfuldhed

 

Målsætning

Målet er at udvikle den enkelte brugers kompetencer og skabe glæde og livskvalitet. Igennem arbejdsprocesserne stimuleres også både fin og grov motorikken.
I arbejdet med kreative lærerprocesser og det fælles tredje ( altså produktet f.eks. Cirkusforestilling) styrkes de sociale bånd, kommunikationen brugerne imellem og dermed følelsen af sammenhæng og meningsfuldhed.


Der er som regel en rigtig hyggelig stemning på holdet, der bliver grinet og pjattet, og vi glæder os over de ting, vi laver sammen. Det er lysten der er drivkraften

Onsdag formiddag
underviser: Helle rise