Miljøhold

Tanken med mandagens miljøhold er, at vi sammen udfører et meningsfuldt stykke arbejde. Vi rydder op på grunden, sorterer affald, snakker miljø, genbrug og bæredygtighed. Personalet støtter, og vejleder i brugen af redskaber, og opfordrer gennem aktiviteterne til at være ansvarlig overfor miljøet.

Formålet

På miljøholdet er der fokus på fællesskabet. Når vi passer på miljøet, passer vi også på hinanden, og alle har en plads og et ansvar

Når vi sorterer affald, og genbruger papir, pap og glas, bliver vi bevidste og ansvarlige borgere, der passer på miljøet. Både det nære miljø og fællesarealerne på Borgervænget og miljøet, luften, vandet og naturen generelt!