Opgavehold


Opgaverne er tilrettelagt efter den enkelte deltagers interesser og faglige niveau. Til en bruger, som er glad for flag, har vi eksempelvis udviklet matche-opgaver med flag, hvorved vedkommendes interesse for opgaven vækkes fra begyndelsen. Deltagerne udfordres og stimuleres intellektuelt på et overkommeligt niveau, det medfører glæde og stolthed, når en opgave er fuldført.

Målsætning

Målet for alle brugerne uanset udviklingsniveau er, at de skal kunne udføre en selvstændig opgave og føle en sejer ved det. Da der er stor variation i deltagernes faglige niveau, udvikler nogle kompetencer og bliver dygtigere og kan udfordres med nye og anderledes opgaver, mens det for andre opleves som en succes at løse den sammen opgave gang på gang. Udover selvstændighedstræning er målet også at øve de sociale kompetencer, dette sker ved, at vi sidder sammen om bordet, venter på hinanden og taler om hvad vi hver især laver.

Aktiviteterne er primært opgaver bestående af matche, parre og sorteringsopgaver. Vi øver også puslespil, billedlotteri, kobler sætninger til billeder og øver læsning af få ord.


torsdag eftermiddag

underviser: Line Nørgaard
pædagoger: Niels Petersen og Helle Lind