Opgavehold

Opgaverne tilrettelægges efter den enkelte deltagers interesser og faglige niveau. Til en bruger som er meget glad for flag, udviklede vi for eksempel matche-opgaver med flag, og det vækkede vedkommendes interesse med det samme. Deltagerne udfordres, og stimuleres intellektuelt på et overkommeligt niveau, og det medfører glæde og stolthed, når en opgave er fuldført.

Målsætning

Målet for alle brugerne uanset udviklingsniveau er, at de skal kunne udføre en selvstændig opgave og føle en sejr ved det. Da der er stor variation i deltagernes faglige niveau, udvikler nogle kompetencer og bliver dygtigere, og kan derfor udfordres med nye og anderledes opgaver, mens det for andre opleves som en succes at løse den samme opgave gang på gang. Udover selvstændighedstræning er målet også at øve de sociale kompetencer. Dette sker ved, at vi sidder sammen om bordet, venter på hinanden, og taler om hvad vi hver især laver.

Aktiviteterne er primært opgaver bestående af matche, parre og sorteringsopgaver. Vi øver også puslespil, billedlotteri, kobler sætninger til billeder og øver læsning af få ord.


Tirsdag 8.45-14.30
Underviser: Line Nørgaard