Lærkevejs sansehold

På sanseholdene arbejder vi med kroppen gennem stimulering af sanserne, og det overordnede formål er sanseintegration . Der er fokus på nærsanserne: bevægelse, berøring og balance, som er grundliggende for at kunne modtage og bearbejde sanseindtryk. Fjernsanserne (syns-, høre-, lugte- og smagssanserne) kan også blive inddraget. Vi arbejder med både aktiv og passiv bevægelse i et roligt og nærværende miljø med og uden musik. Holdet foregår i sanserummet og vi gør brug af forskellige hjælpemidler og øvelser med udgangspunkt i brugerens “sansesprog”.

Mennesker med svær psykisk og fysisk udviklingshæmning har ofte sanseintegrationsdysfunktioner. De kan have svært ved at organisere sanseindtryk, og der kan gå “kludder” i måden sanseindtrykkene bearbejdes på. (Et eksempel : Du ser en person komme dig i møde, men du hører det, som om personen bevæger sig væk fra dig). Skæv sansebearbejdning kan give utryghed og psykisk ustabilitet, ligesom sensorisk deprivation (tilstand hvor mennesket fratages sansestimuli) i værste fald medfører fysisk sygdom. Børn træner bevægelsessanserne ved at løbe, hoppe og klatre, men for en kørestolsbruger kan det være svært at få stimuleret de sanser tilstrækkeligt. På holdet gives mulighed for at bruge og eventuelt vække de kinæstetiske, taktile og vestibulære sanser i en positiv og rolig stemning. Ydermere er “sansesproget” ofte en værdifuld kommunikationsform og vej til forståelse af adfærd og reaktionsmønstre hos den svært udviklingshæmmede, som måske ikke har noget verbalt sprog og derfor kan være svær at nå på et sprogligt niveau.

Målsætning

Holdets overordnede formål er at støtte den enkeltes evne til at organisere sanseindtryk fra egen krop og fra omgivelserne (sanseintegration) og at forebygge sensorisk deprivation.

Den Vestibulære sans: Hængekøje, ridemaskine, vandseng, vibration, balancepude.
Den kinæstetiske sans: Ridemaskine, udendørscykel, aktiv og passiv bevægelse.
Den taktile sans: vandseng, hængekøje, pigtæppe, stickball, manuel tryk og berøring, vibration, bidepind, balancepude med dutter, kædetæppe og vest, kuglestol


Onsdag formiddag og torsdag eftermiddag
Lærer: Camilla E. Petersen