Træværksted

træværksted, lærkevej
På træværksted lægges der vægt på, at brugeren kan arbejde så selvstændigt som muligt med sit produkt. Derfor benytter vi os hovedsaglig af gammeldags værktøj som håndsav, hammer og skruer, så ingen kommer til skade. Alle som har lyst kan deltage på træværksted. Vi tager udgangspunkt i den enkelte brugers kompetencer og formåen og planlægger derefter. Det er forskelligt fra bruger til bruger, hvor man deltager i processen. Betyder fysiske begrænsninger, at man eksempelvis ikke kan bruge sav, så kan man måske slibe eller male. Der er en god aktiv stemning på holdet. Deltagerne er stolte af deres produkter, som enten tages med hjem eller hænges op i huset.

METODER OG TILGANGE
Der tages først og fremmest udgangspunkt i den enkelte brugers personlighed, hvilke fysiske og psykiske forcer og begrænsninger besidder brugeren. Her er neuropædagogiske screeninger af brugerne et godt redskab. Det er vigtigt at kende brugeren og vide hvad der motiverer vedkommende, således at vi kan tilpasse udfordringerne så de er håndterbare og giver mening for den enkelte.
Dette kan forklares meget simpelt gennem skemaet nedenfor som viser Aaron Antonovskys mestringsteori:

Læreprocesser → Følelsen af sammenhæng
forudsigelighed → begribelighed
belastningsbalance → håndterbarhed
delagtighed/deltagelse → meningsfuldhed

Målsætning

Målet er at udvikle den enkelte brugers kompetencer og skabe glæde og livskvalitet. Igennem arbejdsprocesserne stimuleres også både fin og grov motorikken.
I arbejdet med kreative lærerprocesser, styrkes de sociale bånd, kommunikationen brugerne imellem og dermed også følelsen af sammenhæng og meningsfuldhed

Alle som har lyst kan deltage på træværksted. Vi tager udgangspunkt i den enkelte brugers kompetencer og formåen og planlægger derefter.

Tirsdag formiddag og eftermiddag
underviser: Helle Rise