Organisationen i Center for Selvejende Dagtilbud Lavuk Stjernen

Lavuk Stjernen består af fire selvejende §104 tilbud, som har driftoverenskomst med Københavns Kommune. Lavuk Stjernens Stab består af en centerchef, en udviklingskonsulent og en kommunikationsmedarbejder.

Centeret har en centerbestyrelse, som består af repræsentanter fra hver af de fire lokale bestyrelser. Da Lavuk Stjernen består af selvejende tilbud, fungerer bestyrelserne for hvert tilbud både som arbejdsgiver og beslutningsorgan.


Centerchef og stab

Centerchef: Poul Anthonsen, YS32@kk.dk
Udviklingskonsulent: Mille Nordstrand, AU9Y@kk.dk
Kommunikationsmedarbejder: Camilla Panting, ck4f@kk.dk

Center for Selvejende Dagtilbud Lavuk Stjernen, Lærkevej 3, 2400 København NV

Centerbestyrelsen

Centerbestyrelsen består af otte stemmeberettigede medlemmer – fordelt så enhedernes bestyrelser er repræsenteret med hver to personer, hvoraf den ene skal være formanden. Ved møderne deltager uden stemmeberettigelse endvidere en MED repræsentant, de daglige ledere fra de fire tilbud samt centerlederen. Ved gennemgang af årsregnskabet deltager endvidere centrets revisor.

Kontaktinfo:

Bestyrelsesformand Steen Wulff: email Steen.wulff@live.com, tlf. 2176 6900 (Dagklubben Borgervænget)
Næstformand Susanne Olsen: email susanne@dhf-net.dk, tlf. 2076 0101 (Dagtilbudet Søndre Fasanvej, Dansk Handicap Forbund)

Mette Hofverberg: mettehofverberg@mail.dk (Dagklubben Borgervænget)
Esben Sønderstrup: esbensonderstrup@hotmail.com (Dagtilbuddet Søndre Fasanvej)
Lillian Møller: lillian.mller39@gmail.com (dagtilbuddet Klædemålet)
Marianne Larsen: marianne.larsen@Tingbjergnet.dk (Dagtilbuddet Lærkevej)


Dagklubben Borgervænget

Dagtilbuddet Søndre Fasanvej

Dagklubben Borgervænget

Daglig leder Inge Olesen

Borgervænget er normeret til 24 pladser.
Daglig takst findes på tilbudsportalen

Dagklubben Borgervænget, Borgervænget 19, 2100 København Ø, tlf. 3927 4363

Læs mere om Dagklubben Borgervænget her

Bestyrelsen

Borgervængets bestyrelse består af brugere og pårørende fra dagklubben samt repræsentanter fra Dansk Handicap Forbund.

Kontaktinfo:
Bestyrelsesformand Jesper Balsby: jesper@balsby.net

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Essadia Gormsen
Asger Bo Bentsen
Britt Carlsson
Steen Wulff
Gitte Svarre Larsen
Gabriella Barone

Borgervængets leder deltager i møderne uden stemmeret

Dagtilbuddet Søndre Fasanvej

Daglig leder: Merete Simony

Dagtilbuddet Søndre Fasanvej er normeret til 30 pladser.

Dagtilbudet Søndre Fasanvej, Søndre Fasanvej 92. 2500 Valby, tlf. 36308912/20786268, fax 36308930

Læs mere´om Dagtilbuddet Søndre Fasanvej her

Bestyrelsen

Søndre Fasanvejs bestyrelse består af medlemmer, pårørende samt repræsentation fra Spastikerforeningen.

Kontaktinfo:
Bestyrelsesformand Esben Sønderstrup:esbensonderstrup@hotmail.com, tlf. 2076 0101

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Næstformand Susanne Olsen
Frank Dahhoff
Viki Thomsen
Anne-Grethe Holm Larsen
Oskar Sønderstrup
David Jensen

Søndre Fasansvejs leder deltager i møderne uden stemmeret


Dagtilbuddet Lærkevej

Dagtilbuddet Strødammen

Dagtilbuddet Lærkevej, stuen

Daglig leder: Bo Nielsen

Lærkevej er normeret til 32 pladser. Daglig takst findes på tilbudsportalen

Dagtilbuddet Lærkevej, Lærkevej 3 st. 2400 København NV, tlf. 7022 7488

Læs mere om Lærkevej Stuen

Dagtilbuddet Lærkevej, 1. sal

Daglig leder: Bo Nielsen

Lærkevej er normeret til 10 pladser. Daglig takst findes på tilbudsportalen

Dagtilbuddet Lærkevej 1. sal, Lærkevej 3. 2400 København NV, tlf. 7022 7488

Læs mere om Lærkevej 1. sal

Bestyrelsen

Dagtilbuddet Lærkevej Stuen og Lærkevej 1. sal har samme bestyrelse. Den består af pårørende samt repræsentation fra Dansk Handicap Forbund.

Kontaktinfo:
Bestyrelsesformand Elsebeth Bech: elsebethbech@gmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Birgit Andersen
Søren
Carl-Christian
Sven Astrup Knudsen
Lars Friis
Niels Petersen

Lærkevejs leder deltager i møderne uden stemmeret

Dagtilbuddet Strødammen

Daglig leder: Thomas Holm

Strødammen er normeret til 45 pladser. Daglig takst findes på tilbudsportalen

Dagtilbuddet Strødammen, Strødamvej 50 C, 2100 København Ø, tlf. 3918 1608

Læs mere om Dagtilbuddet Strødammen her

Bestyrelsen

Strødammens bestyrelse består af medlemmer, pårørende samt repræsentater fra Dansk Handicapforbund

Kontaktinfo
Bestyrelsesformand: Lillian Møller lillian.mller39@gmail.com

Reinar Nielsen: reinarnielsen@live.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Lonnie Ingvartsen
Anne Louise Holm
Majbritt Aminde
Simon Grimm

Strødammens leder deltager i møderne uden stemmeret