Organisationen i Center for Selvejende Dagtilbud Lavuk Stjernen

Lavuk Stjernen består af fire selvejende §104 tilbud, som har driftoverenskomst med Københavns Kommune. Lavuk Stjernens Stab består af en centerchef, en udviklingskonsulent og en kommunikationsmedarbejder.

Centeret har en centerbestyrelse, som består af repræsentanter fra hver af de fire lokale bestyrelser. Da Lavuk Stjernen består af selvejende tilbud, fungerer bestyrelserne for hvert tilbud både som arbejdsgiver og beslutningsorgan.

Centerchef og stab

Centerchef: Poul Anthonsen, poul@lavuk.dk
Udviklingskonsulent: Mille Nordstrand, mille@lavuk.dk
Kommunikationsmedarbejder: Camilla Panting, camp@lavuk.dk

Center for Selvejende Dagtilbud Lavuk Stjernen, Lærkevej 3, 2400 København NV

Centerbestyrelsen

Centerbestyrelsen består af otte stemmeberettigede medlemmer – fordelt så enhedernes bestyrelser er repræsenteret med hver to personer, hvoraf den ene skal være formanden. Ved møderne deltager uden stemmeberettigelse endvidere en MED repræsentant, de daglige ledere fra de fire tilbud samt centerlederen. Ved gennemgang af årsregnskabet deltager endvidere centrets revisor.

Kontaktinfo:

Bestyrelsesformand Steen Wulff: email Steen.wulff@live.com, tlf. 2176 6900 (Dagklubben Borgervænget)
Næstformand Susanne Olsen: email susanne@dhf-net.dk, tlf. 2076 0101 (Dagtilbudet Søndre Fasanvej, Dansk Handicap Forbund)

Annette-Marie Frimann Jensen: olesen@jensen.mail.dk (Dagklubben Borgervænget)
Esben Sønderstrup: esbensonderstrup@hotmail.com (Dagtilbudet Søndre Fasanvej)
Anni Andersen: anni.andersen@tdcadsl.dk (Dagtilbudet Strødamvej)
Lillian Møller: lillian.mller39@gmail.com (dagtilbudet Strødamvej)
Marianne Larsen: marianne.larsen@Tingbjergnet.dk (Dagtilbudet Lærkevej)
Sven Astrup Knudsen, email: sven@kak.dk (Dagtilbudet Lærkevej, Dansk Handicap Forbund)


Dagklubben Borgervænget

Dagtilbuddet Lærkevej

Dagklubben Borgervænget

Daglig leder Inge Olesen

Daglig takst findes på tilbudsportalen

Dagklubben Borgervænget, Borgervænget 19, 2100 København Ø, tlf. 3927 4363

Læs mere om Dagklubben Borgervænget her

Bestyrelsen

Borgervængets bestyrelse består af brugere og pårørende fra dagklubben samt repræsentanter fra Dansk Handicap Forbund.


Kontaktinfo:
Bestyrelsesformand Annette-Marie Frimann Jensen, email: amfrimannjensen@gmail.com, tlf. 22561137

Dagtilbuddet Lærkevej

Daglig leder: Bo Nielsen

Lærkevej er normeret til 23 pladser.
Takst kan findes på tilbudsportalen

Dagtilbuddet Lærkevej, Lærkevej 3 st. 2400 København NV, tlf. 7022 7488

Læs mere om Dagtilbuddet Lærkevej her

Bestyrelsen

Dagtilbuddet Lærkevejs bestyrelse består af pårørende samt repræsentation fra Dansk Handicap Forbund.


Kontaktinfo:
Bestyrelsesformand Marianne Larsen, email: marianne.larsen@Tingbjergnet.dk, tlf.38286608


Dagtilbuddet Søndre Fasanvej

Dagtilbuddet Strødammen

Dagtilbuddet Søndre Fasanvej

Daglig leder: Merete Simony

Dagtilbuddet Søndre Fasanvej er normeret til 35 pladser, pt. fordelt på 43 medlemmer.

Dagtilbudet Søndre Fasanvej, Søndre Fasanvej 92. 2500 Valby, tlf. 36308912/20786268, fax 36308930

Læs mere her

Bestyrelsen

Søndre Fasanvejs bestyrelse består af medlemmer, pårørende samt repræsentation fra Spastikerforeningen.


Kontaktinfo:
bestyrelsesformand Susanne Olsen, email: susanne@dhf-net.dk, tlf. 2076 0101

Brugerråd

...

Bestyrelsen

Strødammens bestyrelse består af medlemmer, pårørende samt repræsentater fra Dansk Handicapforbund

Kontaktinfo:
Bestyrelsesformand: Sven Astrup Knudsen (Dansk Handicap Forbund), email: sven@kak.dk
Lillian Møller: lillian.mller39@gmail.com
Reinar Nielsen: reinarnielsen@live.dk

Dagtilbuddet Strødammen

Daglig leder: Thomas Holm

Normeret til 45 pladser – ca. 85 borgere er tilknyttet Dagtilbuddet Strødammen
Takst pr dag findes på tilbudsportalen

Dagtilbuddet Strødammen, Strødamvej 52, 2100 København Ø

Læs om Dagtilbuddet Strødammen her