Oversigt over Lavuk Stjernens bestyrelser

Vi har som center for fem dagtilbud ialt fem bestyrelser. Fire bestyrelser på tilbudsniveau, som hovedsageligt forholder sig til lokale dagsordener. Hver af disse bestyrelser vælger en formand, som er selvskrevet til at indgå i centerbestyrelsen, samt en anden centerbestyrelsesrepræsentant. Centerbestyrelsen består således af lige mange repræsentanter fra hver af de andre bestyrelser.Driftsoverenskomsten mellem Lavuk Stjernen og Københavns Kommune underskrives.Centerbestyrelsen består af otte stemmeberettigede medlemmer – fordelt så enhedernes bestyrelser er repræsenteret med hver to personer, hvoraf den ene skal være formanden. Ved møderne deltager uden stemmeberettigelse endvidere en MED repræsentant, de daglige ledere fra de fire tilbud samt centerlederen. Ved gennemgang af årsregnskabet deltager endvidere centrets revisor.

Se centerbestyrelsens forretningsorden HER

Kontakt info:
Bestyrelsesformand Esben Sønderstrup: esbensonderstrup@hotmail.com (Dagtilbuddet Søndre Fasanvej)
Næstformand Jesper balsby (Dagklubben Borgervænget)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Steen Wulff: email Steen.wulff@live.com, tlf. 2176 6900 (Dagklubben Borgervænget)
Susanne Olsen: email susanne@dhf-net.dk, tlf. 2076 0101 (Dagtilbuddet Søndre Fasanvej, Dansk Handicap Forbund)
Lillian Møller: lillian.mller39@gmail.com (dagtilbuddet Strødammen)
Lonnie Ingvartsen (Dagtilbuddet Klædemålet)
Elsebeth Bech: elsebethbech@gmail.com (Dagtilbuddet Lærkevej)
Poul Brorson (Dagtilbuddet Lærkevej)


Borgervængets bestyrelse består af brugere og pårørende fra dagklubben samt repræsentanter fra Dansk Handicap Forbund

Kontakt info:
Bestyrelsesformand Jesper Balsby

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Essadia Gormsen – næstformand
Asger Bo Bentsen
Mads Willumsen
Steen Wulff
Gitte Svarre Larsen
Gabriella Barone
Mads Holst

Borgervængets leder deltager i møderne uden stemmeret


Dagtilbuddene Lærkevej Stuen og Lærkevej 1. sal har samme bestyrelse, som består af pårørende samt repræsentation fra Dansk Handicap Forbund

Kontakt info:
Bestyrelsesformand Elsebeth Bech, email: elsebethbech@gmail.com
Næstformand: Birgit Andersen (LEV)
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Poul B.
Carl-Christian
Marianne Larsen
Lars Friis (medarbejder, Arbejdsmiljørepræsentant)
Niels Petersen (medarbejder, Tillidsrepræsentant)

Lærkevejs leder deltager i møderne uden stemmeret


Dagtilbuddet Klædemålets bestyrelse består af medlemmer, pårørende samt repræsentation fra Dansk Handicapforbund

Kontakt info:
Bestyrelsesformand Lillian Møller (Dansk Handicap Forbund): lillian.mller39@gmail.com
Reinar Nielsen: reinarnielsen@live.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Lonnie Ingvartsen
Anne Louise Holm
Eva Knudsen
Majbritt Aminde
Vibeke Timmerman

Klædemålets leder deltager i møderne uden stemmeret


Søndre Fasanvejs bestyrelse består af medlemmer, pårørende samt repræsentation fra Spastikerforeningen

Kontakt info:
Bestyrelsesformand Esben Sønderstrup, email: esbensonderstrup@hotmail.com , tlf. 2076 0101

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Næstformand Susanne Olsen
Frank Dalhoff
Viki Thomsen
Anne-Grethe Holm Larsen
Oskar Sønderstrup
David Jensen

Søndre Fasanvejs leder deltager i møderne uden stemmeret

Centerbestyrelsens kalender