Oversigt over Lavuk Stjernens bestyrelser

Vi har som center for fire dagtilbud ialt fem bestyrelser. Fire bestyrelser på tilbudsniveau, som hovedsageligt forholder sig til lokale dagsordener. Hver af disse bestyrelser vælger en formand, som er selvskrevet til at indgå i centerbestyrelsen, samt en anden centerbestyrelsesrepræsentant. Centerbestyrelsen består således af lige mange repræsentanter fra hver af de andre bestyrelser.


Driftsoverenskomsten mellem Lavuk Stjernen og Københavns Kommune underskrives.Centerbestyrelsen består af otte stemmeberettigede medlemmer – fordelt så enhedernes bestyrelser er repræsenteret med hver to personer, hvoraf den ene skal være formanden. Ved møderne deltager uden stemmeberettigelse endvidere en MED repræsentant, de daglige ledere fra de fire tilbud samt centerlederen. Ved gennemgang af årsregnskabet deltager endvidere centrets revisor.

Se centerbestyrelsens forretningsorden HER

Kontakt info:

Bestyrelsesformand Steen Wulff: email Steen.wulff@live.com, tlf. 2176 6900 (Dagklubben Borgervænget)
Næstformand Susanne Olsen: email susanne@dhf-net.dk, tlf. 2076 0101 (Dagtilbudet Søndre Fasanvej, Dansk Handicap Forbund)

Annette-Marie Frimann Jensen: amfrimannjensen@gmail.com (Dagklubben Borgervænget)
Esben Sønderstrup: esbensonderstrup@hotmail.com (Dagtilbuddet Søndre Fasanvej)
Lillian Møller: lillian.mller39@gmail.com (dagtilbuddet Strødamvej)
Sven Astrup Knudsen, email: sven@kak.dk (Dagtilbuddet Strødamvej, Dansk Handicap Forbund)
Marianne Larsen: marianne.larsen@Tingbjergnet.dk (Dagtilbuddet Lærkevej)
Elsebeth Bech: elsebethbech@gmail.com (Dagtilbuddet Lærkevej)


Borgervængets bestyrelse består af brugere og pårørende fra dagklubben samt repræsentanter fra Dansk Handicap Forbund.

Kontakt info:
Bestyrelsesformand Annette-Marie Frimann Jensen, email: amfrimannjensen@gmail.com, tlf. 22561137


Dagtilbudet Lærkevejs bestyrelse består af pårørende samt repræsentation fra Dansk Handicap Forbund.

Kontakt info:
Bestyrelsesformand Marianne Larsen, email: marianne.larsen@Tingbjergnet.dk, tlf.38286608
Sven Astrup Knudsen (Dansk Handicap Forbund), email: sven@kak.dk


Strødamvejs bestyrelse består af medlemmer, pårørende samt repræsentation fra Dansk Handicapforbund.

Kontakt info:
Bestyrelsesformand Svend Astrup Knudsen (Dansk Handicap Forbund), email: sven@kak.dk
Lillian Møller (Dansk Handicap Forbund): lillian.mller39@gmail.com
Reinar Nielsen: reinarnielsen@live.dk


Søndre Fasanvejs bestyrelse består af medlemmer, pårørende samt repræsentation fra Spastikerforeningen.

Kontakt info:
bestyrelsesformand Esben Sønderstrup, email: esbensonderstrup@hotmail.com , tlf. 2076 0101

Centerbestyrelsens kalender