Oversigt over Lavuk Stjernens bestyrelser

Vi har som center for fem dagtilbud ialt fem bestyrelser. Fire bestyrelser på tilbudsniveau, som hovedsageligt forholder sig til lokale dagsordener. Hver af disse bestyrelser vælger en formand, som er selvskrevet til at indgå i centerbestyrelsen, samt en anden centerbestyrelsesrepræsentant. Centerbestyrelsen består således af lige mange repræsentanter fra hver af de andre bestyrelser.Driftsoverenskomsten mellem Lavuk Stjernen og Københavns Kommune underskrives.Centerbestyrelsen består af otte stemmeberettigede medlemmer – fordelt så enhedernes bestyrelser er repræsenteret med hver to personer, hvoraf den ene skal være formanden. Ved møderne deltager uden stemmeberettigelse endvidere en MED repræsentant, de daglige ledere fra de fire tilbud samt centerlederen. Ved gennemgang af årsregnskabet deltager endvidere centrets revisor.

Se centerbestyrelsens forretningsorden HER

Kontakt info:
Bestyrelsesformand Steen Wulff: email Steen.wulff@live.com, tlf. 2176 6900 (Dagklubben Borgervænget)
Næstformand Susanne Olsen: email susanne@dhf-net.dk, tlf. 2076 0101 (Dagtilbuddet Søndre Fasanvej, Dansk Handicap Forbund)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Mette Hofverberg: mettehofverberg@mail.dk (Dagklubben Borgervænget)
Esben Sønderstrup: esbensonderstrup@hotmail.com (Dagtilbuddet Søndre Fasanvej)
Lillian Møller: lillian.mller39@gmail.com (dagtilbuddet Strødammen)
Marianne Larsen: marianne.larsen@Tingbjergnet.dk (Dagtilbuddet Lærkevej)
Elsebeth Bech: elsebethbech@gmail.com (Dagtilbuddet Lærkevej)


Borgervængets bestyrelse består af brugere og pårørende fra dagklubben samt repræsentanter fra Dansk Handicap Forbund

Kontakt info:
Bestyrelsesformand Mette Hofverberg, email: mettehofverberg@mail.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Essadia Gormsen
Asger Bo Bentsen
Britt Carlsson
Steen Wulff
Gitte Svarre Larsen
Gabriella Barone

Borgervængets leder deltager i møderne uden stemmeret


Dagtilbuddene Lærkevej Stuen og Lærkevej 1. sal har samme bestyrelse, som består af pårørende samt repræsentation fra Dansk Handicap Forbund

Kontakt info:
Bestyrelsesformand Elsebeth Bech, email: elsebethbech@gmail.com
Næstformand: Birgit Andersen (LEV)
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Søren (også repræsentant i centerbestyrelsen),
Carl-Christian
Marianne Larsen
Lars Friis (medarbejder, Arbejdsmiljørepræsentant)
Niels Petersen (medarbejder, Tillidsrepræsentant)

Lærkevejs leder deltager i møderne uden stemmeret


Strødammens bestyrelse består af medlemmer, pårørende samt repræsentation fra Dansk Handicapforbund

Kontakt info:
Næstformand Lillian Møller (Dansk Handicap Forbund): lillian.mller39@gmail.com
Reinar Nielsen: reinarnielsen@live.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Lonnie Ingvartsen
Anne Louise Holm
Majbritt Aminde
Simon Grimm

Strødammens leder deltager i møderne uden stemmeret


Søndre Fasanvejs bestyrelse består af medlemmer, pårørende samt repræsentation fra Spastikerforeningen

Kontakt info:
Bestyrelsesformand Esben Sønderstrup, email: esbensonderstrup@hotmail.com , tlf. 2076 0101

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Næstformand Susanne Olsen
Frank Dalhoff
Viki Thomsen
Anne-Grethe Holm Larsen
Oskar Sønderstrup
David Jensen

Søndre Fasanvejs leder deltager i møderne uden stemmeret

Centerbestyrelsens kalender