§ 104 :
Lovgrundlaget for dagtilbuddenes virke

LEV :
privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede – dannet i 1952

ULF:
Udviklingshæmmedes Landsforbund. ULF er en forening for mennesker, der er udviklingshæmmede

Dansk Handicapforbund:
Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede.

Spastikerforeningen:
Spastikerforeningens overordnede formål er at forbedre forholdene og livskvaliteten for de cirka 10.000 mennesker i Danmark, der lever med spastiske lammelser.

Hjernesagen:
privat landsdækkende forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, deres pårørende og andre interesserede.

Scleroseforeningen:
Vores hovedformål er at støtte de omkring 12.500 danskere med sclerose og lette vilkårene for de, der har sygdommen inde på livet. Forskning og behandling.

Muskelsvindfonden:
landsdækkende medlemsorganisation, der arbejder for, at mennesker med muskelsvind kan leve et aktivt liv og tage del i samfundet, og at samfundet på sin side er rummeligt og værdsætter mangfoldigheden.

UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen:
Foreningerne arbejder for integration og lige muligheder for personer med bevægelseshandicap som følge af polio, para- og tetraplegi, rygmarvsskade, ulykker og trafikskader samt personer med whiplash læsioner

Ældresagen:
Ældresagen er en almennyttig forening, hvis formål er, at alle skal kunne leve et godt og langt liv.

IOF:
IOF er Hovedstadens aftenskole for voksne med et handicap. Læs vores program og find det du ønsker at lære.

Vejledning om digital selvbetjening og handicap:
Digitaliseringsstyrelsens vejledning til frontlinemedarbejdere i kommuner og andre, der hjælper mennesker med handicap med at benytte de offentlige selvbetjeningsløsninger.

Hjælpemiddeldatabasen:
Socialstyrelsens hjælpemiddeldatabase – Find information om eksisterende hjælpemidler samt oplysning om forhandlere.

Ansøgning om tilskud til hjælpemidler :
Lever du eller dit barn med varigt handicap, som gør, at du har behov for hjælpemidler til at klare hverdagen? Så husk, at du fra 1. december 2013 skal søge tilskud til kropsbårne hjælpemidler på nettet.

Den Særlige Jobformidling:
Den Særlige Jobformidling tilbyder unge med udviklingshæmning i alderen 18-30 år mulighed for at komme i praktik og i job med løntilskud til førtidspensionister på det ordinære arbejdsmarked.

GOCOOK.dk:
Vi vil give dig redskaberne til at lave dine egne yndlingsretter og viden om, hvordan du bliver køkkenchef derhjemme og laver 100% din ret.

Digital selvbetjening og handicap :
Digitaliseringsstyrelsen har produceret vejledningen ”Digital selvbetjening og handicap – vejledning til frontpersonale”, som beskriver nogle af de udfordringer, som mennesker med handicap står med i forhold til it-anvendelse.

Fritagelse fra Digital Post:
Personer, som har et fysisk handicap, er (i nogle tilfælde) blandt de borgere, som kan fritages fra Digital Post. Læs mere om krav og procedurer, hvis du ønsker at søge om fritagelse. Som udgangspunkt skal alle, der er i stand til det, benytte Digital Post. Kan man ikke det, skal man selv møde op i Borgerservice for at udfylde den relevante blanket og få sin fritagelse.

IT hjælpeværktøjer:
Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller en række IT værktøjer gratis til rådighed for personer, der har læse- og skrivevanskeligheder.

Godadgang.dk :
Mere end 15 pct. af danskerne er berørt af en funktionsnedsættelse. God tilgængelighed er en forudsætning for at mennesker med funktionsnedsættelse kan færdes på lige fod med alle andre. Mange virksomheder og kommuner har fokus på god tilgængelighed og vil gerne informere gæster og kunder om tilgængeligheden. Derfor kan du finde dem her på godadgang.dk.

HISTORISK SELSKAB for HANDICAP og SAMFUND:
Selskabets formål er at formidle handicaphistorie til relevante aktører bl.a. via tidsskrift, hjemmeside, konferencer og sikre, at handicaphistoriske perspektiver inddrages i den of­fentlige debat via samarbejde med relevante organisationer og enkeltpersoner.