Værdigrundlaget i Lavuk Stjernen

Alle medarbejdere har deltaget i centrets værdiarbejde, og det udmøntede sig i det fælles værdigrundlag TRO. I kølvandet på centerdannelsen var der et medarbejderønske om at lære hinanden bedre at kende på tværs af enhederne.

I Markvandringsprojektet har alle medarbejdere været i to dages praktik hos hinanden. Opgaven i løbet af praktikken var at genfinde værdigrundlaget i den praksis, man oplevede.

Værdigrundlaget

TRO er det vi ved, vi er og vil.