Værdigrundlaget i Lavuk Stjernen

I 2013 gennemførste Lavuk Stjernen et omfattende forløb kaldet Markvandringen, hvor alle medarbejdere var i praktik i de tre øvrige tilbud. Lavuk Stjernen består af fire enheder, som dengang havde hver deres kultur, målgruppe og værdisæt. Målet for projektet var derfor at centerets medarbejdere i løbet af praktikken, sammen skulle genfinde værdigrundlaget i den pædagogiske praksis. Fremover skulle de være gældende for alle fire tilbud.

Alle medarbejdere deltog i centrets værdiarbejde, og det resulterede i et fælles værdigrundlag, som vi kalder TRO og som repræsenterer værdierne: Tillid, Respekt og Omsorg. Du kan læse mere om vores værdigrundlag HER

Værdigrundlaget

TRO er det vi ved, vi er og vil.