Dagtilbuddet Lærkevej åbner igen tirsdag den 29. september

Covid 19 konstateret på Lærkevej

Så skete det som vi har frygtet. Der er mandag den 21/9 konstateret Corona på Dagtilbuddene på Lærkevej.
Det betyder, at brugere og medarbejdere skal (selv)isoleres straks og testes så hurtigt som muligt.
Jeg henstiller til at I kontakter egen læge og derigennem får tid til test.
Når I får svar på test, beder jeg jer at kontakte mig.
Dagtilbuddet Lærkevej har lukket indtil videre.
Alle møder og arrangementer er aflyst i denne uge.

Bedste hilsner
Bo Nielsen
Daglig leder, Dagtilbuddet Lærkevej

Er du nær kontakt til en der er testet positiv med covid-19? Retningslinjer for fravær i forbindelse med sygdom samt syge eller hjemsendte børn

Orienter dig også gerne her på sundhedsstyrelsens side om Covid-19

Genåbningen af Lavuk Stjernen kommer i henhold til myndigheder og regerings retningslinjer til at ske langsomt og gradvist

Alle medarbejdere bedes forberede sig. Københavns Kommune har nu udsendt retningslinjer for genåbning af §104 og §103 tilbud i Borgercenter Handicap, som alle medarbejdere bedes sætte sig ind i:

Københavns Kommunes retningslinjer for genåbning af dagtilbud
  • læse de to pjecer fra Sundhedsstyrelsen, som knytter sig til hhv. dagtilbud for børn og plejecentre for ældre. – god læselyst!

Sundhedsstyrelsens vejledning til gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud Sundhedsstyrelsens pjece til medarbejdere i plejecentre

  • se følgende fire videoer som basisintroduktion til hygiejnedelen af opgaverne:

Grundbegreber i hygiejne

Håndhygiejne i praksis

Smittekæde og hygiejne

Afbrydelse af smittekæde