genåbning

Velkommen tilbage i dagtilbud – genåbningsbrev fra centerchefen

Genåbningen af Lavuk Stjernen kommer i henhold til myndigheder og regerings retningslinjer til at ske langsomt og gradvist

Alle medarbejdere bedes forberede sig. Københavns Kommune har nu udsendt retningslinjer for genåbning af §104 og §103 tilbud i Borgercenter Handicap, som alle medarbejdere bedes sætte sig ind i:

Københavns Kommunes retningslinjer for genåbning af dagtilbud

Sundhedsstyrelsens vejledning til gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud Sundhedsstyrelsens pjece til medarbejdere i plejecentre

Grundbegreber i hygiejne

Håndhygiejne i praksis

Smittekæde og hygiejne

Afbrydelse af smittekæde

Lavuk Stjernen er midlertidigt lukket som led i regeringens tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus

Attention: alle interessenter i Lavuk Stjernen

På baggrund af Statsminister Mette Frederiksens udtalelser på pressemødet d.11-03 om at begrænse al smittespredning fra Covid 19/Coronavirus, og grundet WHO’s ændring fra epidemi til pandemi, er der truffet følgende retningslinjer, som berører vore tilbud:

Der orienteres løbende på hjemmesiden, og såfremt der er væsentlige ændringer, vil alle berørte blive orienteret direkte.

Påskebrev fra centerchefen - fredag den 3. april
Information til pårørende - COVID 19