Dagtilbuddet Lærkevej, 1. sal

Omsorg og rummelighed I sommeren 2017 udvidede Dagtilbuddet Lærkevej med et tilbud, der henvender sig til unge og voksne, der har behov for støtte i […]

More

Dagtilbuddet Søndre Fasanvej

Dagtilbudet Søndre fasanvej er et §104 aktivitets- og samværstilbud til unge og voksne med fysisk eller psykisk handicap. Brugerne er borgere med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse primært pga. cerebral parese.
Medlemmerne på dagtilbudet er i aldersgruppen fra 19 år til 65+

Vi ønsker

- at skabe indholdsrige, behagelige, forudsigelige, trygge og alligevel udfordrende rammer.
- at udvikle eller vedligeholde brugernes færdigheder.
- at tilbyde borgerne socialt samvær indbyrdes og med medarbejderne.

Målet for Dagtilbudets virke er at skabe grobund for accept af - og respekt for den enkelte bruger og udvikle den enkeltes kompetencer. Samtidig arbejdes der med at kende egne og andres styrker og vanskeligheder.

klik her for at se Lavuk Stjernens driftsoverenskomst med Københavns Kommune

More

Dagklubben Borgervænget

Dagklubben Borgervænget er et aktivitets- og samværs tilbud til unge og voksne med varig nedsat fysisk/ psykisk funktionsevne. Nedenfor kan du se nogle af vores fokuspunkter i klubben.

Mange af aktiviteterne har et ungdommeligt præg, hvilket kræver at brugerne skal være interesseret i fysisk inden– og udendørsaktivitet samt deltagelse i dagklubbens sociale liv. De fleste aktiviteter er gruppeorienterede.

Aktiviteterne tager udgangspunkt i brugernes ønsker og behov. Dagklubben forsøger at skabe et miljø, hvor alle har mulighed for at arbejde med egne grænser og opleve personlige sejre.

Vi bestræber os på i det daglige, at tilgodese de handicaps der er repræsenteret, og samtidig bibeholde et aktivitetsniveau som alle kan få glæde og udbytte af.

Målet for Dagklubbens virke er at skabe grobund for accept og respekt for den enkelte bruger samt udvikle den enkeltes kompetencer.

Der arbejdes med at kende egne og andres styrker og vanskeligheder. Selvværdet hos den enkelte bruger bliver derved bevaret – gerne styrket. Det giver et godt afsæt for at kunne tage ansvar for eget liv.

More

Næste side »