Dagtilbuddet Lærkevej, stuen

Dagtilbudet Lærkevej er et aktivitets- og samværstilbud. Her er borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i alderen fra 20 til 67 år.

Formålet for Dagtilbudets virke er:

”At

At bidrage til at brugerne udnytter egne ressourcer, så de i videst muligt omfang er i stand til at klare sig selv, begå sig socialt og relatere til andre.

”At

At skabe grobund for accept og respekt for den enkelte bruger, samt udvikle den enkeltes kompetencer.

”At

At udbrede kendskab til de muligheder, der gives i Dagtilbudet Lærkevej til alle med nedsat funktionsevne, der falder indenfor målgruppen..

”At

At være garant for indholdsrig, dannende beskæftigelse samt aktivitet og samværstilbud.

”At

At tilbyde mennesker med varig nedsat funktionsevne aktiviteter og oplevelser tilsvarende dem, der tilbydes andre mennesker.

More

Dagtilbuddet Klædemålet

Dagtilbudet Strødamvej er Aktivitets- og samværstilbud til fysisk handicappede mellem 18 og 65 år. Dagtilbudet Strødamvej er målrettet voksne brugere som er sen hjerneskadede, typisk pga. en blodprop eller hjerneblødning. De fleste medlemmer har et ”normal liv” bag sig og har derfor en ny livssituation at skulle forholde sig til. Medlemmerne bor som udgangspunkt i selvstændig bolig, men en del kommer også fra botilbud.

Vi ønsker at skabe

- Koordinering og afklaring af sager mellem pårørende, bosted og kommune.
- Udvikling af den enkeltes livs kompetencer.
- Et udviklende miljø, hvor der gennem socialt samvær er mulighed for at skabe netværk til ligesindede.

Målet for Dagtilbudets virke er at skabe grobund for accept og respekt for den enkelte bruger samt at udvikle den enkeltes kompetencer.

se Lavuk Stjernens værdigrundlag her

More

« Forrige side