Lavuk Stjernens Akkreditering 2015

Kære Auditor

Akkrediteringsprocessen i Center for Selvejende Dagtilbud, er meget og mere end blot kvalitetsbeskrivelse. Processen er lang og startede i 2013 med vort Markvandrings-projekt, og da virkeligheden er dynamisk, slutter processen nok aldrig.
Derudover skal vores besvarelse ses i lyset af, at vi er et lille center med unikke muligheder for at vidensdele og etablere aktiviteter og tiltag på tværs af tilbuddene. Databasen er derfor opbygget således, at der i korte sætninger først præsenteres de forhold, som er gældende for alle tilbud, og dernæst de lokale forhold på det enkelte tilbud. Som Selvejende Dagtilbud skal vor akkreditering ikke kun være tilgængelig for professionelle med adgang til SOFLIS, hvorfor vi har opbygget denne hjemmeside, hvor alle med interesse og behov kan læse de informationer og den viden, vi mener er relevant for vores arbejde med vore målgrupper.
Vi håber, at borgere og pårørende – både nuværende og kommende, kan få glæde af denne gennemsigtighed. Derfor ligger det meste af vores medarbejderhåndbog tilgængelig for alle HER.
Da vi er selvejende, skal centrets revisor og bestyrelser ligeledes have adgang til vores Akkreditering, og dette er yderligere argument for denne tilgængelighed og transparens.
At bruge kvalitetsmodel 2.0 som tjekliste til at efterse, om vores hjemmeside er fyldestgørende, har medvirket til spændende refleksion. Medarbejderinddragelsen i akkrediteringsprocessen udspringer af et projekt om billedformidling af de 9 kriterier. Denne metode for at skabe størst mulig refleksion over kriterierne samt inddragelse af borgerne, hvor det har været muligt. Når man skal billeddokumentere til en officiel hjemmeside, kan det skabe en selvcensur hos medarbejderne i forhold til de vigtige fortællinger, hvor det er svært at leve op til faglig stolthed, eller hvor dilemmaet overmander eller ikke bliver fortalt. Der vil derfor på hjemmesiden være 9 lukkede sider, 1 for hvert kriterium, hvor medarbejdernes fulde dokumentation og refleksioner over praksis vil være tilgængelig for medarbejdere og auditorer. Her vil vi samle de 4 tilbuds besvarelser, så det er muligt at få indblik i hinandens nedslag i virkeligheden. Auditorer, der ønsker adgang kan modtage kode til de lukkede sider ved at henvende sig til Mille Nordstrand, mille@lavuk.dk. Vi ser frem til, sammen med jer, at se os selv i spejlet, gad vide hvad vi får øje på?

Når du har modtaget et kodeord, kan du følge nedenstående links for at komme videre til de 9 lukkede sider:

kriterium 1: Værdier
kriterium 2: Ledelse
Kriterium 3: Viden og kompetencer
Kriterium 4: Målgruppe, metoder, tilgange og ydelser
Kriterium 5: Planer og dokumentation
Kriterium 6: Sundhed
Kriterium 7: Samarbejde med borgere og pårørende
Kriterium 8: Samarbejde med andre parter
Kriterium 9: Fysiske rammer