smk, frivillig kulturformidling

Frivillig kulturformidling til borgere med handicap

Frivillige kulturformidlere planlægger og afvikler evt. sammen med Statens Museum for Kunst eller andre kulturinstitutioner kulturelle oplevelser for borgere, som er tilknyttet enten et af Lavuk Stjernens fire dagtilbud, Institut for blinde og Svagtsynede eller Botilbuddet Musvågevej.

Initiativet startede i 2015 som et treårigt samskabelsesprojekt mellem Lavuk Stjernen, Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen, Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby og Statens Museum for Kunst. Formålet var at skabe bedre adgang til kulturelle oplevelser for mennesker med funktionsnedsættelser, at undersøge og udbrede viden om formidlingsmetoder samt at få erfaring med- og viden om samarbejde med såkaldte fagfrivillige. De frivillige har en faglig baggrund eller særlig interesse for kunst, kultur og/eller formidling.

I samarbejde med Mediehuset København har kulturformidlerne lavet en række fine film

se et par af dem her:


Læs mere og mød de frivillige på projektets egen hjemmeside: frivilligkulturformidling.org

tak til

Projektet var 2015-2018 støttet af Socialstyrelsen.
I dag er aktiviteterne støttet via Københavns Kommunes §18 pulje.

Vil du også være kulturformidler i projektet?

Se hvordan og tilmeld dig HER , så kontakter vi dig næste gang vi søger nye frivillige kulturformidlere.

Vil du vide mere?

Kontaktperson i venskabsforeningen for Lavuk Stjernen: Projektleder og frivilligkoordinator Camilla Panting, tlf. 25543435, email: camp@lavuk.dk
Kontaktperson på Statens Museum for Kunst: Værkstedsleder Michael Hansen, email: michael.h@smk.dk
Kontaktperson i frivilligcenter Vesterbro/Kgs. ENghave/Valby: Leder Thorbjørn Lautrup Nielsen, email: thor@frivilligcentervsv.dk

smk, vind i håret, frivillig kulturformidling