september 2020 – februar 2021

Pårørendemøde Dagtilbuddet Lærkevej
7. oktober 2020 @ 18:00 – 20:00
Bestyrelsesmøde Botilbuddet Lærkevej
25. november 2020 @ 16:30 – 19:30
Julefest Dagtilbuddet Lærkevej
14. december 2020 all-day
Bestyrelsesmøde Lærkevej teams
15. februar 2021 @ 16:30 – 18:30
bestyrelsesmøder holdes via teams, så længe det vurderes nødvendigt.