Hvilke konsekvenser får de nye kvalitetsstandarder for borgere tilknyttet Lavuk Stjernen?

Baggrund

Socialudvalget vedtog i starten af 2019 kvalitetsstandarder for handicapområdet i Københavns Kommune.

Borgercenter Handicap er pålagt at implementere kvalitetsstandarderne blandt andet på dagtilbudsområdet. Det kan være svært at gennemskue, hvilke konsekvenser dette får for den enkelte borger.

Her på siden samler vi derfor information om, hvad kvalitetsstandarderne vil betyde for københavnske borgere, bosiddende i Københavns kommune, der modtager et § 104 aktivitets- og samværstilbud.

Derudover er her også links til nyttige pjecer og hjemmesider – herunder klagevejledning.Om kvalitetsstandarder:


Borgercenter Handicaps pjece om kvalitetsstandarder – klik her

Lavuk Stjernens egen pixi – hvilke konsekvenser får kommunens vores dagtilbud – klik her

Borgercenter Handicaps introduktion til kvalitetsstandarderne – klik her
Link til klagevejledning – materiale fra BCH afventes

Baggrundsmateriale om kvalitetsstandarder

På Københavns Kommunes hjemmeside kan du finde baggrunden for kvalitetsstanderne. Herunder også høringssvar fra handicaprådet. Klik her, hvis du vil læse mere om baggrunden for beslutningen.

Nyttige pjecer og hjemmesider

Klik her for at læse pjecen “kend spillereglernen”