Artikel om markvandringen i SOF-bladet marts 2014. Se hele bladet HER

MARKvandring i center for selvejende dagtilbud:

I 2013 har vi gennemført en omfattende række af praktikforløb. Alle medarbejdere har været i praktik i de tre øvrige tilbud – 2 dage hvert sted. Fraværet blev vikardækket. Her kan du læse om hele konceptet, om hvordan vi har valgt at gribe det an og om baggrunden for, at det har været den rigtige løsning for os.
I Lavuk Stjernen har markvandringens fokus været at genfinde centrets værdier i den pædagogiske praksis – en lignende proces kunne andre steder have et andet omdrejningspunkt.

Centerdannelsen: Hvad er det, de selvejende tilbud kan, og hvordan får vi mere af det, vi er gode til?

Københavns fire selvejende dagtilbud for voksne med handicap blev centerdannet i 2010. Dermed skulle fire enheder med hver deres kultur, målgruppe og værdisæt finde fælles fodslag som center. På en række fælles workshops diskuterede medarbejderne værdier, hvilket resulterede i et fælles værdigrundlag for hele Lavuk Stjernen (TRO – klik HER for at se det fælles værdigrundlag).

Medarbejderne gav udtryk for, at der var brug for viden om hinanden. Vi havde brug for en metode til at lære hinanden at kende og booste centrets sociale kapital. Der var en god ”kapitalopsparing” på de enkelte tilbud i centret, men hvordan kunne der arbejdes med at styrke de brobyggende forbindelser mellem tilbuddene?

Metodevalget: MARKvandring i Lavuk Stjernen.

Valget af metode blev den serie af medarbejderpraktikker, som vi kalder MARKvandringen.

”MARKvandring” er inspireret af en metode, der blandt andet bruges til at afdække kvaliteten af arbejdsmiljøarbejdet. Navnet på metoden afspejler, at bonden går en tur på sine marker, sparker lidt til mulden og finder den bedste jord til de forskellige afgrøder. I Lavuk Stjernen regi består MARKvandringen i, at alle medarbejdere går i praktik i de tre øvrige tilbud for at genfinde værdigrundlaget i arbejdsgangene det pågældende sted.

Tilgang: Positive praktikanter

Et er ord på papir, men hvordan forstår den enkelte medarbejder værdierne TILLID, RESPEKT og OMSORG, og hvor ligger disse kvaliteter faktisk til grund for den daglige pædagogiske praksis?

Dagtilbuddene ønskede på en gang at drage nytte af fællesskabet og samtidig at bevare og styrke individuelle kvaliteter. Tanken er, at begge dele lader sig gøre i mødet: Når den enkelte medarbejder med sin faglighed og praksisforståelse møder en ny kultur, så opstår der en unik mulighed for at spille ind med nye perspektiver på den praksis man møder, men samtidig også en oplagt mulighed for at se sin egen praksis i et nyt lys.

Vi valgte at MARK betyder Mestring, Anerkendelse, Ressourcer og Kompetencer, og i den ånd skulle praktikkerne løbe af stablen. Det var altså vigtigt, at det ikke endte i en kamp om ”den bedste måde”.

For at støtte op om den opbyggelige tilgang fik alle medarbejdere udleveret et refleksionsark, hvorpå de i forlængelse af hvert praktikophold skulle notere deres svar på følgende spørgsmål:

Hvorledes har du set værdigrundlaget komme til udtryk?
Hvilke talenter har du set?
Hvad ville du være stolt af, hvis du var medarbejder det pågældende sted?
Hvad vil du adoptere?

Den 21. oktober holdt vi en opsamlende temadag med fokus på, hvad medarbejderne ønsker at bringe videre i det fællesskab, der er skabt.

Se artikel i SOF-bladet marts 2014 HER

Se oplægget til markvandringsprojektet ved at klikke HER

Se hvad medarbejderne sagde om Dagklubben Borgervænget HER

Se hvad medarbejderne sagde om Dagtilbudet Lærkevej HER

Se hvad medarbejderne sagde om Dagtilbudet Strødamvej HER

Se hvad medarbejderne sagde om Dagtilbudet Søndre Fasanvej HER

Kronologisk oversigt over forløbet

Hvordan gjorde vi:

Oktober 2012 Fælles temadag med Jeanette Fromm og Ida Bering fra arbejdsmiljø København

November 2012- januar 2013 2 fællesworkshops om vores værdigrundlag,

Januar 2013: fælles temamøde – det fælles værdigrundlag nedfældedes. Den forestående MARKvandring præsenteres. Vikar blev ansat, til at dække fraværet af den medarbejder der var på ”vandring”

I perioden fra 14. januar til 15. august var alle medarbejdere på markvandring hos hinanden.

21. oktober blev der afholdt en opsamlende temadag med fokus på hvad medarbejderne ønsker at bringe videre i det fællesskab der er skabt.