Fotohold


Vi tager billeder, som vi laver til stor kunst.

More

Kælderhold


Fællesskabet omkring interesser skaber sammenhold og grobund for nye interessebaserede relationer og venskaber. Vi dyrker nærværet og det hyggelige samvær.

More

Vandrehold


Vandreturen går gennem skov, strand og by. Verden er vores, og vi tilbagelægger den på vores flade konvolutter. Vi bruger kroppen, får en masse frisk luft og føler os gladere og stærkere.

More

Kunsthold


På temaholdet arbejder vi med forskellige kreative udtryksformer som foto, maling og flet. Vi udfordrer med både bundne og frie opgaver.

More

Miljøhold


Ind i kampen
I miljøarbejdet er der fokus på fællesskabet. Når vi passer på miljøet passer vi også på hinanden, og alle har en plads og et ansvar.

More

Kreativt hold


De kreative udfoldelser skaber glæde og udvikler de kreative evner hos den enkelte. Vi er stolte over det, vi laver, og selvtilliden styrkes.

More

Sanselig Fredag


Vi stimulerer sanserne på forskellige måder. Gruppen er delt, og indholdet tilpasset holdet. Yoga, afspændning og vejrtrækningsøvelser er centralt. Fodbad, massage, musik og te er også mulige elementer.

More

Svømmehold

På svømmeholdet har vi både fokus på det fysiske og sanselige i oplevelsen og på at styrke sociale og personlige kompetencer

More

Sejlads

Fra maj til oktober sejler vi i Svanemøllebugten. Vi råder over forskellige sejlbåde. Der findes en lift, så alle har mulighed for at komme i bådene.

More

Borgervængets rideklub

Vi rider på islandske heste i skovene omkring Farum.

More