Opgavehold – Lærkevej

Fredag 12.35-14.15 Underviser: Line Nørgaard

More

Musikhold – Lærkevej

Torsdag formiddag Undeviser: Allan

More

Kreativt væksted

kreativt værksted, lærkevej
Vi arbejder med forskellige temaer ofte med udgangspunkt i traditioner. Vi gør meget ud af højtiderne, som fastelavn, hvor vi selv laver vores udklædning og holder et brag af en fest.

More

Sansning og afspænding

sansning, afspænding
Der er fokus på at runde ugen af kropsligt, komme ned i ro/hvile nervesystemet og finde en vertikal grounding

More

Dans, bevægelsestræning & leg

bevægelse, leg
Bevægelsesglæde og fysisk træning vækkes via leg. Sanseintegration gennem de tre nærsanser: vestibulær sansen, den taktile sans og den proprioceptive sans.

More

Danse, bevægelsestræning og afspænding

danse, bevægelseshold
Vi arbejder med grundbevægelser som stræk, bøj, rotation og rytmisk groundende bevægelser. Der bliver danset til skøn musik med bevægelsesglæden som fundamentet.

More

Træværksted

træværksted, lærkevej
Vi benytter hovedsaglig gammeldags værktøj som håndsav, hammer og skruer, så ingen kommer til skade. Alle som har lyst kan deltage på træværksted.

More

Madhold

Vi snitter, ælter, dufter, smager og hygger os med at fremtrylle et måltid, vi kan lide.

More

Opgavehold


Deltagerne stimuleres intellektuelt, der hvor de er. Målet er at øve selvstændighed og sociale kompetencer, idet vi sidder sammen, venter på tur, interesserer os for og taler om, hvad deltagerne hver især er i gang med.

More

Lounge


Levende musik og sang til eftermiddagskaffen, deltagerne kommer med ønsker til numre, synger med eller slapper af og leger afhængigt af lyst.

More