Musikpædagogik

musikpædagogik, lærkevej
Gennem musik, sang, bevægelse og tegn til tale finder vi vores kommunikative sider frem. Undevisningen dæmmer op for den enkeltes opleveles af sig selv som del af en gruppe.

More

Kropsbevidsthed

Vi har fokus på den enkelte deltagers fornemmelse af egen krop.En forbedret kropsbevidsthed styrker selvfølelse og integritet.

More

Finmotorisk træning


Vi klipper, klistrer, sætter perler på snor, bygger med klodser, bager småkager og træner, styrker og vedligeholder derved finmotorikken.

More

Kreativt værksted


Målet er at udvikle den enkelte brugers kompetencer og skabe glæde og livskvalitet. Både fin og grovmotorikken stimuleres, og de fleste brugere udvikler sig og bliver dygtigere og dermed stolte af sig selv.

More

Mediehold Lærkevej


Alle med interesse for undervisning og underholdning med video, lyd og mulighed for aktiv deltagelse kan være med. Holdet tilpasses de tilstedeværende brugere. Vi bliver bekendte og komfortable med brugen af IT.

More

Bevægelseshold I


Gennem sanglege, bevægelse og dans – alene og i par – skabes der på holdet rammer for kontakt og kommunikation. Vi starter i en stående rundkreds med forskellige sanglege som brugerne kender og kan være med til at bestemme. Holdet er præget af sammenhold og glæde.

More

Lærkevejs sansehold

Vi arbejder med kroppen gennem stimulering af sanserne. Aktiviteterne skal støtte den enkeltes evne til at organisere sanseindtryk fra egen krop og fra omgivelserne og forebygge sensorisk deprivation.

More