Lavuk Stjernens sundhedsfaglige vejledning

Det er et krav at der udarbejdes lokale instrukser, for at sikre de bedste og mest relevante arbejdsgange i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver. Nærværende sundhedsfaglige instruks for Center for selvejende Dagtilbud er en kort gennemgang af de mest relevante forhold der arbejdes med på dagtilbuddene. Dette betyder også, at der kan opstå sundhedsfaglige opgaver der ikke er berørt i denne instruks. Centrets lokale instrukser følger i overskrifter afsnitsopbygningen i SOF vejledningerne, dog skal der gøres opmærksom på, at hvis ikke der konkret er anført ansvarsfordeling er det leders ansvar, at opgaven bliver udført, eventuelt uddelegeret til kompetent medarbejder.

  • Centrets vejledning om kompetencer
  • Centrets vejledning om 1. hjælp herunder dødsfald
  • Centrets Vejledning om sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion
  • Centrets vejledning om sundhedsfaglig dokumentation samt samtykke til sundhedsfaglige indsatser
  • Centrets vejledning om hygiejne
  • Centrets vejledning om utilsigtede hændelser
  • Centrets Vejledning om lægemiddelhåndtering