Centrets vejledning om førstehjælp herunder dødsfald


 

Førstehjælp

Centrets vejledning om førstehjælp herunder dødsfald

I forbindelse med førstehjælp er vejledningen opdelt i en FØR, UNDER og EFTER del, da der er forskelligt fokus i de 3 faser:

Før:

Det er leders ansvar at tilstræbe, at så vidt muligt alle har førstehjælpskursus, samt at der tilbydes opdaterende kurser.

Alle medarbejdere skal vide hvor 1. hjælpskasse, nærmeste hjertestarter, brandberedskabsplaner og brandbekæmpelsesmidler findes, og hvordan de anvendes.

Sørg for at borgers journal er opdateret med de relevante oplysninger, og at alle medarbejderes ambulanceplaner er opdateret.

Under:

Ved livgivende førstehjælp skal der altid ringes 112. Denne akutkørsel må under ingen omstændigheder afblæses af hverken medarbejdere hos CSD eller 112, selvom personen får det bedre. En person skal altid tilses af læge efter livgivende førstehjælp.

Efter:

Det er leders ansvar at alle efterfølgende får den rette information og hjælp.

Huskeliste:
– Er alle relevante pårørende, bosted og samarbejdspartnere orienteret?
– Skal implicerede borgere eller medarbejdere have psykisk førstehjælp, en debriefingsamtale eller anden støtte?
– Skal ambulanceplaner tages i brug?
– Er staben orienteret? Staben kan hjælpe med at lave den fornødne dokumentation.
– Hvis UTH: Er der skrevet en UTH?
– Er der noteret i borgerens journal?
– Ved psykisk eller fysisk overlast: Er der skrevet arbejdsulykkeanmeldelse?

Husk at listen ikke er udtømmende…


Dødsfald

Centrets vejledning i forbindelse med dødsfald

Formål:

At medarbejderne er bekendt med, hvilke opgaver de har umiddelbart ved uventet og forventet dødsfald blandt borgere på bostedet.

Hvem:

Ledere og medarbejdere der varetager pædagogiske og sundhedsmæssige opgaver omkring borgeren på Center for Selvejende Daagtilbud Lavuk Stjernen.

Hvad:

En borger dør pludseligt, eller man finder en borger livløs (uden puls og vejrtrækning).

Hvordan:

Der ydes den førstehjælp man kan, og der ringes hurtigt til alarmcentralen 112 og siges, at der er et uventet dødsfald. De hjælper og vejleder i telefonen, og der vil ankomme både ambulance og politi.

Ved livreddende førstehjælp skal der altid ringes 112 og ambulance må ikke annulleres da borger skal tilses af læge efter livredning.

Vær opmærksom på, at der findes hjertestarter på følgende tilbud:
Borgervænget: overfor kopirummet ved receptionen.
Strødamvej: til venstre for døren til spisestuen.
Lærkevej: nærmeste: Borgerservice lærkevej 18, man-ons 10-17, tors 9-18 og fredag 10-15
Fasanvej: Nordisk films hovedindgang (24-7 hjertestarter), mosedalsvej 14

Orientering:

Pårørende

Pårørende og/eller bosted kontaktes om dødsfaldet. Orienter om hvilket hospital vedkommende er blevet kørt til.

Borgere og medarbejdere:

Borgerne orienteres så skånsomt som muligt. Tal om hændelsen, da døden er en naturlig del af livet.

Centerchef og UTH-ansvarlig:

Skal orienteres samme dag. Disse forestår den videre formidling til BCH hvis der er behov.

Uventede dødsfald skal evt. indrapporteres som en utilsigtet hændelse på www.dpsd.dk