Centrets Vejledning om Hygiejne


Medarbejdernes opgaver i forbindelse med smitsomme sygdomme (infektionshygiejne)

Medarbejdernes opgaver i forbindelse med smitsomme sygdomme (infektionshygiejne)

Formål:

At medarbejderne er bekendt med opgaver i forbindelse med smitsomme sygdomme, herunder arbejdsgange og opgaver i forbindelse med infektionshygiejne, bl.a. identificering af risikoområder, generelle forholdsregler og sikker bortskaffelse af affald for at undgå smittespredning.

Hvem:

Ledere og medarbejdere der varetager sundhedsmæssige opgaver omkring borgeren i CENTER FOR SELVEJENDE DAGTILBUD LAVUK STJERNEN.

Hvad:

Generelt om smitterisiko

God håndhygiejne er en bedste måde at undgå smitte på!

Borgerne på dagtilbud kan være særlig modtagelige for smitsomme sygdomme. Det kan skyldes et i forvejen svækket helbred og/eller det faktum, at de dagligt færdes blandt mange andre borgere og medarbejdere, hvilket giver øget risiko for spredning af smitte i forbindelsen med sygdom.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forhold til smitsomme sygdomme eller smittespredning, skal du altid kontakte din leder, udviklingskoordinatoren eller lægen.

Bliver man bekendt med smitsomme sygdomme, som ikke er beskrevet, kontaktes embedslægen i Københavns kommune eller sygeplejerske Hanne Søby ChristensenB15J@sof.kk.dk.

Nogle alvorlige, men sjældne smitsomme sygdomme skal af den behandlende læge anmeldes til embedslægen. Embedslægen informerer herefter institutionens leder om sygdomstilfældet, samt oplyser om evt. foranstaltninger.

Ansvarsfordeling ved smitsomme sygdomme

Lederens ansvar

 • At dere foreligger instrukser og remedier i forhold til håndtering af smitsomme sygdomme
 • At orientere relevante medarbejdere, f. eks. rengøringsarbejdere eller eksterne samarbejdspartnere der udfører opgaver i dagtilbudsregi (eksempelvis undervisere eller fysioterapeter)
 • Medarbejderansvar:

  At observere borgeren i forhold til smitsomme sygdomme og handle derefter.

  Lægens ansvar:

  Denne kontakt forgår oftest mellem borger, bosted og eller pårørende. Spørg evt. om den lægelige vejledning der fra.

  Hvordan:

  Hygiejniske forholdsregler


  Denne instruks omhandler de hygiejniske forholdsregler, der er nødvendige ved udbrud af f.eks. diarre, bylder, influenza, forkølelse og andre smitsomme sygdomme.

  Hensigten med infektionshygiejne er at stoppe smittespredning fra:

 • Medarbejder til borger
 • Fra borger til medarbejder
 • Mellem borgere på institutionen
 • Fra overflader (håndtag, bordplader m.m.) til borger eller medarbejder.
 • Identifikation af generelle risikoområder:

 • Afføring og urin, herunder brugte bleer
 • Blod
 • Pus fra sår, herunder forbindinger og plastre
 • Slim, tårer, sæd, og andre sekreter
 • Opkast
 • Fødevarehygiejne, herunder håndtering af fødevarer
 • Ved udbrud af smitsomme sygdomme på dagtilbud skal man skærpe opmærksomheden på at følge retningslinjerne, der er beskrevet i denne instruks for:

 • Håndhygiejne
 • Brug af værnemidler
 • Bortskaffelse af affald
 • Rengøring af fællesarealer
 • Håndhygiejne:

  Generelt er den vigtigste forebyggelse af smitsomme sygdomme en omhyggelig håndhygiejne. Se instruks 1.3 Håndhygiejne. Alle medarbejdere skal kende til instruksen og efterleve denne.

 • Der må ikke bæres ringe, armbånd eller armbåndsure, og ærmerne må kun gå til albue.
 • Brug håndsprit før og efter kontakt med borgeren
 • Lær om muligt borgeren selv at bruge håndsprit efter toiletbesøg og før måltider. De borgere, der ikke selv kan bruge håndsprit/vaske hænder, skal have hjælp til dette efter toiletbesøg og før måltider. Brug evt. spritservietter (enkeltpakkede)
 • Undgå generelt at røre ved dit ansigt. Smitte spredes mest med hænder, der har været i kontakt med mund, næse og øjne.
 • Brug af værnemidler:

 • Sørg for at der er handsker i alle størrelser. Der skal anvendes handsker og engangsforklæder ved omgang med risikoområder for at minimere sygdomspartikler på tøj og hænder.
 • Ved visse smitsomme sygdomme skal der benyttes engangsovertrækskitler ved personlig pleje af Borgeren.
 • Bortskaffelse af affald:

 • Brugte plastre og forbindinger m.m. kommes direkte i en affaldspose, som lukkes til og smides udenfor i skakt / affaldscontainer
 • Der skal altid bruges handsker ved forbindingsskifte m.v. Se desuden 1.A.4 Håndhygiejne.
 • Afføring og brugte bleer lægges i en affaldspose. Posen skal lukkes, inden den tages ud fra værelset/badeværelset. Den skal smides i skakt/affaldscontainer udenfor
 • Der skal altid bruges handsker ved bleskift, toiletbesøg o. lign. Se desuden 1.A.4 Håndhygiejne
 • Ved rengøring efter opkast skal der altid bruges handsker og plastforklæde. Er der opkast på gulvet skal dette tørres op ved hjælp af papirservietter/køkkenrulle. Papiret kasseres direkte i en affaldspose, som afslutningsvis lukkes til og smides direkte i affaldscontainer udenfor. Området vaskes, og sprittes efterfølgende af og lufttørrer
 • Undgå stik- og skæreuheld ved at skarpe og spidse genstande kasseres direkte i brudsikker beholder
 • Rengøring af fællesarealer:

 • Områder, hvor der har været afføring, opkast eller kropsvæsker, vaskes og afsprittes
 • Dørhåndtag, kontakter, armlæn på kørestole, gelændere og bordplader rengøres dagligt
 • Dørhåndtag afvaskes eller afsprittes 2 gange dagligt ved sygdomsudbrud
 • Indkøb evt. specielle rengøringsklude til formålet, som kan lette arbejdsgangen
 • Fremgangsmåde ved stikskader eks. glasskår med blod el. lign:

  Med stikskader menes i denne sammenhæng stikuheld på medarbejdere, hvor der er særlig fare for smitteoverførsel fra blod fra en Borger. Det drejer sig særligt om smitte med hepatitis B og C og HIV.

 • Vask og desinficer stikskaden
 • Søg straks derefter læge – typisk på skadestue eller medicinsk ambulatorium
 • Anmeld skaden
 • Tilfældet skal anmeldes som en arbejdsulykke.


  Instruks om Håndhygiejne

  Instruks om Håndhygiejne

  Formål:

  At sikre at medarbejdere ved, hvordan og hvornår der skal foretages håndhygiejne, så smitterisiko mindskes. God og korrekt håndhygiejne er den vigtigste måde til at hindre smittespredning af bakterier og virus

  DIN HÅNDHYGIEJNE ER DERFOR YDERST VIGTIG! DU KAN VÆRE MED TIL AT AFBRYDE SMITTEVEJE VED AT UDFØRE DEN KORREKT!

  Disse særlige forhold skal overholdes på:

 • Dagtilbuddet Dagklubben Borgervænget
 • Dagtilbuddet Lærkevej
 • Dagtilbuddet Strødamvej
 • Dagtilbuddet Søndre Fasanvej
 • Hvem:

  Ledere og medarbejdere der varetager sundhedsmæssige opgaver omkring borgeren i CENTER FOR SELVEJENDE DAGTILBUD LAVUK STJERNEN.

  Hvad & Hvordan:

  Håndhygiejne skal udføres:

 • Før alle rene opgaver
 • Efter brug af handsker
 • Efter alle urene opgaver, f. eks. berøring af urin, afføring, opkast m.m.
 • Efter direkte borgerkontakt
 • Efter at du har været på toilettet
 • Efter hoste, nys og næsepudsning
 • Umiddelbart før måltider og før håndtering af madvarer
 • ALTID, når du er i tivl
 • Håndvask udføres ved synligt snavsede eller våde hænder. Hånddesinfektion (spritning) udføres, når hænderne er synligt rene og tørre.

  Ufravigelige krav

 • Kortklippede, rene negle
 • Ingen neglelak eller kuntige negle
 • Fingerringe, armbåndsure eller armbånd må ikke bæres på arbejde
 • Håndvask:

 • Hænder, håndled og det nederste af armene vaskes
 • Ærmer må ikke hindre god håndhyggiejne
 • Gør først hænderne våde (brug altid koldt eller køligt vand)
 • Brug mild og uparfumeret sæbe fra “lukket” engangsbeholder
 • skyld hænderne grundigt. Sæberester irriterer huden
 • Vask hænderne grundigt, også mellem fingrene og omkring håndleddet (ca. 15 sekunder)
 • Dup hænderne tørre med engangshåndlæde
 • Brug håndkrem hvis hænderne er tørre (Lotion forsvinder hurtigt, fed krem varer længere)
 • Håndinfektion:

 • Brug håndsprit hvis hænderne ikke er synligt snavsede eller våde
 • Håndsprit skal være med 70-85 % alkohol eller tilsat hudplejemiddel
 • Hånddesinfektion dræber bakterier og virus, og er derfor mere effektiv end håndvask
 • Brug ca 2 ml. og gnid hænderne til de er helt tørre (ca. 30 sekunder)
 • Hånddesinfektion er mere skånsomt mod hænderne end håndvask
 • Se på plancherne, der er sat op på medarbejdertoiletterne, hvordan håndvask og desinfektion udføres korrekt.

  Hvis der er diarre- og opkastningssygdomme, MRSA, m.m. eller hvis hænderne er kraftig forurenede, skal der først vaskes hænder og derefter hånddesinfektion

  Brug af handsker:

  Brug handsker, når du kan komme i berøring med:

  Brug af handsker:

  Brug af handsker, når du kommer i berøring med:

 • Afføring
 • Urin
 • Blod
 • Spyt
 • Opkast
 • Snot
 • Hvis du har sår eller rifter på hænderne
 • Påsmører Steroid
 • Håndterer medicin
 • Håndterer snavsetøj
 • Brug ALTIDhandsker, når du hjælper borgerne med personlig hygiejne, herunder:

 • Nedre personlig hygiejne
 • Bleskift
 • Toiletbesøg
 • Tandbørstning
 • Sår pleje
 • Stomi pleje
 • Kateter pleje
 • Skift handsker mellem hver borger, og vask eller desinficer altid hænderne efter brug af handsker. Husk at handsker altid skal tages af, når man forlader borgerens lejlighed. Der skal bruges pudder fri latex eller nitril handsker.

  BRUG HANDSKER SÅ KORT TID SOM MULIGT OG SÅ LANG TID SOM NØDVENDIGT!