Centrets Vejledning om sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion


 

Centrets sundhedsprofiler

I Center for selvejende Dagtilbud har hvert dagtilbud udviklet en sundhedsprofil, der beskriver den tilgang det enkelte tilbud har til sundhed i dagligdagen. Den enkelte sundhedsprofil tager udgangspunkt i den borgergruppe der kommer på det konkrete tilbud.