Aktuelle begivenheder

Hvad betyder det at være frivillig til enkeltstående begivenheder?

Der er ca. 6 større begivenheder om året. Hvor der er brug for praktisk hjælp til opsætning, kaffebrygning, cafébetjening samt hjælp med aktiviteter og underholdning

JA TAK, SKRIV MIG OP TIL AT GØRE EN FORSKEL

Én gang om året er der store sejldag

Én gang om året er der store sejldag

Hvad det kræver?
Ud over at have lyst og tid, så veksler det lidt mellem de forskellige arrangementer. Det kan være godt med nogle stærke arme (Du kan blive bedt om at opsætte borde el. lign) Opgaverne bliver altid aftalt med koordinatoren inden, og mindre fysisk belastende opgaver er bestemt også mulige.

Hvad er det for arrangementer man er med til at gøre mulige?
-Loppemarked (afholdes næste gang lørdag den 3. februar 2018)
-Café-arrangement (en weekend-dag i september)
-Idrætsdag (en hverdag i maj)
-Sejlerdag (en hverdag i juni)
-Badedag (en hverdag i slutningen af august)

Hvad og hvor ofte bliver der forventet noget af mig?
Det kan blot være nogle timer på dagen

Frivillige er også med til at gøre den årlige idrætsdag mulig

Frivillige er også med til at gøre den årlige idrætsdag mulig

Hvad bliver der ikke forventet af mig?
Alle pleje og omsorgs opgaver bliver varetaget af ansatte

Hvad får jeg ud af det, ud over ”do good, feel good”?
-En hyggelig dag
-Du får selvfølgelig fuld forplejning ved arrangementet
-Også for dig, som er pårørende til en bruger af Lavuk Stjernen, kan det være en rigtig god oplevelse at deltage som frivillig i et arrangement.